Häerzlech Wëllkomm

Häerzlech Wëllkomm op der Internetssäit vun den Fentenger Alouetten.
 

Prouwen:

18
Jan
09:00
28
Mar
19:00

Rentree

D'Rentrée fir de Kannerchouër huet ugefaangen.
D'Prouwen sinn ëmmer Freides an der Muséksschoul zu Fenténg.
Den Cycle 1 prouwt vun 17.15 Auer bis 17.45 Auer. Dono prouwt den Cycle 2 an den Cycle 3.
Wann Dir äert d'Kand wëllt fir den Kannerchouër umellen, dann schreiwt w.e.g. dem Martine op d'Emailsadress: choralealouettes@gmail.com