Häerzlech Wëllkomm

Häerzlech Wëllkomm op der Internetssäit vun den Fentenger Alouetten.
 

Prouwen:

Prouwen vun den Fentenger Alouetten


D'Prouwen sinn ëmmer Freides an der Muséksschoul zu Fenténg.
Den Cycle 1 prouwt vun 17.30 Auer bis 18.00 Auer. Dono prouwt den 2. Grupp vun 18.00 Auer bis 18.45 Auer an den 3. Grupp vun 18.45 Auer bis 19.30 Auer.
Wann Dir äert d'Kand wëllt fir den Kannerchouër umellen, dann schreiwt w.e.g. dem Martine op d'Emailsadress: choralealouettes@gmail.com

MUSICAL

Samsdëg, den 28. Mäerz sangen d'Fentenger Alouetten hieren nächsten Concert am CELO zu Hesper. Am éischten Deel sangen d'Péckvillercher vun Hoën/Kléngbetten an am zweeten Deel sangen d'Fentenger Alouetten den Musical "Tuishi Pamoja". Den Concert fänkt um 15.00 Auer am CELO zu Hesper un. Weider Informatiounen zum Oflaaf kommen nach no.